januar 2014

Hashtags erstatter kategorier på forsiden

Sortér blogg.no-forsiden på emneord (hashtags)! Har du savnet en kategori eller tre på forsiden? Det er du ikke alene om... Men fra nå av er det dere som blogger som selv bestemmer hvilke tema so...
Tumbeasts by Matthew Inman
CC BY 3.0
hits